1. Welkom door voorzitter dhr. Gilbert Timmermans
2. Verificatie van de aanwezigen
3. Goedkeuring verslag Bijzondere Algemene Vergadering van 22.03.2017
4. Benoeming bestuurders
5. Benoeming SPORTCOMITE en BEROEPSCOMITE VOETBAL VLAANDEREN
6. Eventuele interpellaties
7. Jaarverslag van de sporttechnische activiteiten
8. Jaarverslag administratieve werking Raad van Bestuur + bespreking lopende dossiers
9. Wijzigingen aan statuten en huishoudelijk reglement
10. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
11. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
12. Goedkeuring rekeningen 2016
13. Vereffening van de toetredende vzw BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND
14. Vereffening van de toetredende vzw VLAAMSE MINIVOETBALFEDERATIE
15. Vereffening van de toetredende vzw KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND
16. Kwijting aan bestuurders en commissarissen
17. Budget 2017
18. Heropname clubs, na schrapping op Algemene Vergadering 07.06.2016
19. Eventuele schrapping clubs die niet aan financiële verplichtingen hebben voldaan
20. Slotwoord door voorzitter dhr. Gilbert Timmermans.