Democratie

"Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband met de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp vormen van het beleid. Sociale verantwoordelijkheid houdt verband met het opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van interne en externe belanghebbenden."

 

Democratie
procedure agenda van bestuursvergaderingen Dowload as PDF
quorum Algemene Vergadering Dowload as PDF
quorum Raad van Bestuur Dowload as PDF
rooster aan- en aftreden bestuursfuncties Dowload as PDF
vergaderschema Raad van Bestuur Dowload as PDF
vertegenwoordiging Algemene Vergadering Dowload as PDF
autonome of zelfstandige entiteiten