Democratie

"Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband met de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp vormen van het beleid. Sociale verantwoordelijkheid houdt verband met het opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van interne en externe belanghebbenden."

Momenteel leggen wij de laatste hand aan een actuele stand van zaken met betrekking tot de principes die onder de dimensie "democratie" vallen. Dit overzicht vindt u hier vanaf augustus 2017 terug.