Dribbelvoetbal - FAQ

Uiteraard zijn er nog een aantal prangende vragen bij de nieuwe U6 wedstrijdformule. Hiervoor kan je terecht bij dribbels@voetbalfederatievlaanderen.be. We hebben echter reeds een aantal belangrijke en veelgestelde vragen hieronder voor je gebundeld:


Beleven de kinderen hier voldoende fun aan in vergelijking met 5v5?

Tijdens de 2v2-wedstrijden wordt er meer rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Het spelletje is minder complex waardoor spelertjes van elk niveau meer succesbeleving  ondervinden. Elke speler raakt vaak de bal, mag pingelen en dribbelen, leert om naar een bal te duiken en zal vooral veel scoren. In die zin biedt het 2v2-format veel meer kansen aan de kinderen om FUN te beleven. Vraag zeker eens na afloop van een 2v2-speeldag wie er allemaal gescoord heeft!

Kunnen we 4-jarigen ook laten deelnemen in de U6 wedstrijden?

Reglementair staat hier geen beperking op, maar laat ons stellen dat elke jeugdopleider rekening dient te houden met het ontwikkelingsniveau van het kind. 4-jarigen kunnen nog eens 12 maanden jonger zijn dan hun 5-jarige vriendjes. Op motorisch vlak zullen zij vaak nog niet zo ver staan. Plaats de kinderen die  nog niet klaar zijn (los van leeftijd) nog niet in een te moeilijke voetbalomgeving. Differentiëren is de boodschap aangezien de kalenderleeftijd zelden overeenkomt met de “voetballeeftijd”.

Wat met grote niveauverschillen bij de spelertjes? Delen we op in homogene of heterogene ploegjes?

In elk wedstrijdformat, en dus ook in het 2v2, zijn  er niveauverschillen. Bovendien is dit tijdens de instapleeftijd nog meer uitgesproken. Aangezien we zoveel mogelijk wedstrijden op maat wensen aan te bieden, is het belangrijk voor de begeleider om deze niveauverschillen in de gaten te houden en hier ook naar te handelen. Spelertjes die minder ver staan in hun ontwikkeling kunnen veel leren van andere kinderen. Een heterogeen duo is hier dan ook een meerwaarde. Toch kunnen ook homogene duo’s geschikt zijn. Hierbij is het dan ook weer de taak van de begeleiders om een bepaalde niveaucode te hanteren en ervoor te zorgen dat elk duo wedstrijden kan winnen, maar ook kan verliezen. Durf als begeleider in te grijpen en duo’s of tegenstander aan te passen.

Gaan we geen individualisten creëren? Is voetbal dan geen ploegsport?

Kinderen van 5 à 6 jaar zijn in se individualisten. Voor hen draait het enkel rond ‘ik en de bal’:de ontdekking van het eigen lichaam en de bal. Het is dan ook aangeraden hierop te focussen tijdens deze ontwikkelingsfase. Voetbal is een ploegsport, maar zich ontwikkelen als jeugdvoetballer is een individuele sport. Passing is uiteraard een belangrijk aspect in het voetbal, maar komt pas in een latere fase aan bod.

Wat is het nut van het wisselen van doelman? Wat doe je als er een jongetje/meisje is dat alleen maar in doel wil staan?

Het is uiteraard niet verboden om een spelertje dat liever in doel staat, dit dan ook te gunnen. Anderzijds weten we dat de interesses van deze leeftijdsgroep snel en veelvuldig wijzigen. Leg daarom zoveel mogelijk afwisseling in beide functies van speler en doelman. Bovendien draagt dit  bij tot de ontwikkeling van de brede basismotorische vaardigheden want er komen meer bewegingsvaardigheden uit het gamma van Multimove aan bod: dribbelen, heffen en dragen, roteren, springen en landen, trappen, vangen en werpen, wandelen en lopen. En zonder vooruit te lopen op wat later nog komt: een moderne doelverdediger is trouwens ook handig met de voeten!

Is het opportuun om vaardige spelers door te schuiven naar de U7?

Elke speler moet de kans krijgen om op zijn/haar ontwikkelingsniveau te spelen. Sommige kinderen zijn vroeger klaar om de stap naar 5v5 te maken. Dit kan bijvoorbeeld ook tijdens het seizoen gebeuren. Als begeleider ben je hier  de bewaker van. Kinderen die bepaalde stappen overslaan, zullen op langere termijn  het slachtoffer zijn. Daarom is dit voor ons eerder uitzondering dan regel.

Moeten we steeds 4 begeleiders hebben? Kunnen we ouders inschakelen?

Eens de kinderen het wedstrijdformat en de daarbij horende regels onder de knie hebben, zouden zij in staat moeten zijn om deze wedstrijden  zonder begeleiding te spelen. We bedoelen daarmee dat elk terreintje niet voortdurend onder begeleiding dient te staan. De 2 begeleiders (trainers) van de ploegen kunnen dus 4 terreintjes in de gaten houden. Uiteraard is het een meerwaarde om ouders te betrekken in de organisatie. Zij kunnen perfect langs het terrein ondersteunen. Denk aan het bewaken van de spelregels, hulp bij het binden van de veters of het bieden van de nodige troost bij een pijntje links of rechts. Eén zaak die steeds achterwege dient te blijven, is de coaching. Laat de kinderen zelf ervaren, ontdekken en hun eigen beslissingen nemen. Voor coaching geldt  de regel: “Less is more!”

Zijn de wedstrijden niet te vermoeiend?

Het dribbelvoetbal is een vrij intensief wedstrijdformat. Kinderen van deze leeftijdscategorie zijn snel moe, maar recupereren ook snel. Dit maakt dat veel korte helftjes zeer geschikt zijn. Toch is het belangrijk ook voldoende tijd te nemen tussen deze wedstrijden/helftjes : één minuut tussen 2 helften en twee minuten tussen de wedstrijden zelf. Indien er 4 tot 6 wedstrijden gespeeld worden is het eveneens belangrijk een pauze in te lassen voor een goede recuperatie en ter bevordering van de herkenbaarheid naar de latere wedstrijdformats.

Dien je exact 8 spelertjes per ploeg te hebben om deel te kunnen nemen?

Een U6-ploeg bestaat uit 8 spelertjes maar in tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën kunnen alle spelertjes elke speeldag continu voetballen. Indien je met pakweg 6 of 9 spelers bent, raden we aan de organisatie in die mate aan te passen dat elke speler voortdurend kan spelen. 3 of zelfs 5 terreintjes maken, biedt alvast een oplossing. Het eventuele 5e terreintje kan gebruikt worden voor een 1v1 wedstrijd. Bovendien kunnen 2 spelers van de verschillende ploegen een duo vormen. De spelertjes mixen mag dus geen belemmering zijn om elk kind 100% speeltijd te gunnen. Je kan je U6ploegje dus ook zeker inschrijven met minder of meer spelers.

Hoe organiseer ik een 2v2 tornooi of dribbelfestival? Hoe verloopt dit?

Een dribbelfestival kan in verschillende vormen en organisaties. Een organisatie waarbij er 2v2-wedstrijden (in een vlot doorschuifsysteem) afgewisseld worden met leuke voetbalspelletjes creëert een levendige organisatie met veel FUN momenten voor de kinderen. Inspiratie voor de organisatie van een dribbelfestival vind je in deze brochure.

Is het verplicht om de doelen aan te kopen?

De VFV verplicht  geen enkele club om de standaard doeltjes aan te kopen. Als club kan je creatief zijn en gebruik maken van bestaande doeltjes die de ideale afmetingen benaderen of ander trainingsmateriaal gebruiken (palen, grote kegels, …).

 

Met dank aan