Edufoot scholen

Zijn de topsportscholen niet haalbaar maar wil je wel voetbal en school combineren? Dat kan op deze Edufoot scholen.

Sinds het schooljaar 2012-2013 werkt Voetbal Vlaanderen samen met een aantal scholen die tijdens of naast hun reguliere lesprogramma kwaliteitsvolle voetbaltrainingen aanbieden. Zo wil Voetbal Vlaanderen ervoor zorgen dat jongens en meisjes die graag voetballen, hier alle kansen voor krijgen.

Doelstellingen:

  • Het persoonlijk evenwicht en de sociale ontplooiing van de jonge voetballers ontwikkelen.
  • Voor een extra motivatie zorgen om de slaagkansen op school te vergroten door aan de jongeren de optie voetbal aan te bieden, geïntegreerd in een voltijdse studierichting.
  • De kans geven aan getalenteerde leerlingen om hun talenten te ontwikkelen door middel van een geïntegreerd programma in hun opleiding.

Voorwaarden waaraan de scholen voldoen: 

  • Beide partijen erkennen dat slagen op school van primair belang is en dus belangrijker dan het nastreven van de sportieve doelstellingen
  • De school organiseert naast de verplichte lesuren lichamelijke opvoeding minimum 132 voetbaluren per schooljaar.
  • De lesgevers die de voetbaltrainingen geven zijn in het bezit van minstens een Trainer B (UEFA B) diploma.
  • De trainers binnen deze afdeling respecteren de opleidingsvisie van de KBVB/Voetbal Vlaanderen en volgen het opleidingsplan van de KBVB/Voetbal Vlaanderen.
  • De school waakt erover dat de nodige logistieke middelen voor de ontwikkeling en het goede verloop van haar voetbalafdeling ter beschikking zijn.
  • De school kan voor de organisatie van deze studierichting optie voetbal een samenwerkingsakkoord afsluiten met een nabijgelegen club. Deze studierichting moet echter ook openstaan voor kandidaat-leerlingen, die niet aangesloten zijn deze club.

Onderstaande scholen voldoen aan de bovenvermelde criteria en integreren in één of meerdere studierichtingen de optie voetbal: