Faq

Waarom geen reeksen van 14 of 16?
Waarom worden er geen reeksen per niveaucode ingericht? 1 bij 1, 2 bij 2, 3 bij 3?
Wat kunnen/moeten we doen wanneer een U6-ploegje vraagt om 5v5 te spelen?

Antwoorden op deze en nog veel meer veelgestelde vragen krijg je in deze rubriek. Klik op je vraag, en het antwoord verschijnt.


- Waarom kunnen we bij U10 en U11 IP geen 2e ploeg in competitie brengen terwijl we dit wel moeten doen bij U12 en U13 IP?

Door slechts 1 team U10 en U11 IP te laten spelen, willen we vermijden dat omliggende P en GEW clubs te veel spelers na U9 verliezen waardoor sommige ploegjes onvoldoende spelers zouden hebben. Dankzij een gerichte externe scouting (vandaar de verplichting van 3 gekwalificeerde scouts op IP niveau) kunnen voor de leeftijdscategorieën U12 en U13 telkens 2 ploegen gevormd worden. Op die manier kan een IP-club vanaf 11v11 (U14) een kwalitatief voldoende sterk team in competitie brengen. Het 2de U10 en U11 team van de IP club kan op gewestelijk niveau tegen degelijke tegenstanders spelen (niveaucode 3 of tegen 1 jaar ouder) waardoor ook deze spelers kunnen voorbereid worden om later IP te spelen.


- Waarom verplicht men bij U8/U9 om 2 ploegen provinciaal te laten voetballen, i.p.v. bv. 1 verplicht en 1 optioneel?

Na U9 dient er één 8v8 U10-ploegje gevormd te worden dat IP of P niveau aankan. Door 2 ploegen op provinciaal niveau te laten spelen, worden deze spelers allen voorbereid op het IP- of P-niveau van het 8v8 jeugdvoetbal. Het is typerend voor spelers van die leeftijd dat elk individu zich op een heel verschillend tempo ontwikkelt. Aangezien je als coach/TVJO bij de start van het seizoen onmogelijk kan inschatten welke U8-spelertjes 2 volledige seizoenen later met zekerheid wel of niet bij de P-/IP ploeg van U10 zullen spelen, vinden wij het een basisrecht voor elke speler dat hij/zij de kans krijgt om zich te ontwikkelen op P-niveau.


- Waarom mag een geblesseerde speler bij 11v11 niet eventjes gewisseld worden en er daarna terug opkomen?

We laten dit niet toe om misbruiken tegen te gaan en om te vermijden dat een gekwetste speler toch nog van zijn trainer dient te spelen omdat hij het resultaat vooropstelt. Ook willen spelers met een kleine ‘blessure’ soms na enkele minuten op de bank nog verder spelen en maken ze de ‘blessure’ alleen maar erger. Er is trouwens de mogelijkheid om een licht gekwetste speler te verzorgen, hem niet te vervangen en dan terug in te brengen (zoals bij 1ste elftal). Dit kan ook een oplossing zijn als je een speler even tot rust wil brengen, bv. als hij een stevige fout gemaakt heeft of als hij de scheidsrechter onophoudelijk tegenspreekt.


- Waarom worden er per niveaucode geen reeksen ingedeeld ? 1 bij 1, 2 bij 2 en 3 bij 3?

Het gebruik van niveaucodes 1, 2 en 3 laat toe om binnen een IP-, P- en GEW-competitie een competitie met minstens 2 niveaus te hebben (door enerzijds niveau 1 en 2 en anderzijds niveau 2 en 3 samen te zetten). Op die manier krijgen we vaker evenwichtige wedstrijden. Anderzijds willen we ook de afstanden van en naar de wedstrijden beperken. Vandaar de reeksen van 8. Een kind dat lang in de auto moet zitten, heeft daar immers niets aan. Door reeksen van 8 ipv 16 halveer je de afstanden en door naar 2 niveaus te gaan krijg je min of meer dezelfde afstanden als vroeger maar met meer homogene reeksen. M.a.w. er is steeds een betere jeugdcompetitie. Indien er in een bepaalde regio heel veel teams een zelfde niveaucode van hun club hebben gekregen, kan een reeks wel bestaan uit enkel niv. 3, enkel niv. 2 of enkel niv. 1 (indien de afstanden aanvaardbaar blijven).


- Waarom geen reeksen van 14 of 16?

Dankzij reeksen van 8 krijgen clubs de kans om na nieuwjaar de vóór het seizoen opgegeven niveaucode aan te passen en zo in een andere reeks terecht te komen. Tevens biedt het ons de mogelijkheid om de reeksen geografisch zo optimaal mogelijk te spreiden waardoor de afstanden tot een minimum beperkt blijven. Het is de bedoeling van de provinciale secretariaten en van het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen om na Nieuwjaar een betere meer evenwichtige competitie te krijgen. De clubs krijgen bovendien zo ook de kans om na Nieuwjaar extra teams in competitie te brengen (bij nieuwe aansluitingen) of teams aan de competitie niet meer te laten deelnemen (bij doorschuiven spelers naar een hogere categorie of bij gestopte spelers).


- Waarom mogen de clubs niet vrij hun gekwalificeerde trainers inzetten om te voldoen aan de jeugdlicentievoorwaarden (bv. een Trainer B bij de U12 en een Instructeur B bij de U15)?

Ploegen die provinciaal en interprovinciaal voetbal willen aanbieden dienen zich strikt te houden aan de jeugdlicentievoorwaarden. Vanuit Voetbal Vlaanderen streven we ernaar dat elke jeugdploeg getraind wordt door een jeugdtrainer die over de juiste kwalificatie beschikt. Onze trainersopleidingen spelen hier op in door binnen de verschillende opleidingsniveaus Initiator, Instructeur B en Trainer B respectievelijk de 5v5, 8v8 en 11v11 inhouden aan te bieden . Anders gezegd, een trainer met een Instructeur B kwalificatie kan (om te voldoen aan de jeugdlicentievoorwaarden) niet toegewezen worden aan een U15-ploeg aangezien hij geen specifieke opleiding om een 11v11 ploeg te leiden, gekregen heeft tenzij hij tijdens het seizoen zelf de vereiste Trainer B opleiding volgt. Aangezien er geen 100% verplichting bestaat, kan een niet of onvoldoende gekwalificeerde trainer toch nog een 5v5, 8v8 en 11v11 team coachen op P en IP niveau (2 uitzonderingen per club toegestaan). We hopen echter dat clubs maximale inspanningen hieromtrent verrichten, zodat alle kinderen van de club over de juist gekwalificeerde trainer beschikken.

Opgelet: we beweren niet dat elke trainer met een bepaald diploma met zekerheid dé beste trainer is voor die specifieke leeftijdsgroep. Sterker nog, er bestaan ongetwijfeld trainers met een minder hoog diploma die kwalitatiever werk leven dan een andere trainer met hoger diploma. Toch is dit geen reden om de impact van de trainersopleidingen te minimaliseren: elke trainer die een opleiding succesvol afrondt, wordt daardoor met zekerheid een betere trainer. Door de omkaderingsvoorwaarde voor P-/IP-voetbal strikt toe te passen, krijgen wij als federatie de garantie dat elke jeugdspeler begeleid wordt door een trainer met (minstens) de daartoe voorziene competenties.


- Wat kunnen/moeten we doen wanneer een U6-ploegje vraagt om 5v5 te spelen?

De visie van Voetbal Vlaanderen is duidelijk: U6-spelertjes zijn absoluut niet rijp om 5v5 te spelen. Wanneer een trainer hieromtrent een uitzondering vraagt, stelt hij zich boven art. 1577.1 van het bondsreglement. Het is dus verboden hier op in te gaan. Om de leemte van de ‘gemiste wedstrijd’ in te vullen kan de club zelf een 2v2-tornooi inlassen met eigen spelers. Of je gaat op zoek naar een andere tegenstander die wel zijn U6’jes kwalitatief wil opleiden.

Als je geconfronteerd wordt met een tegenstander die weigert 2v2 te voetballen bij een U6-wedstrijd, aarzel niet om ons dat te laten weten via ethiek@voetbalvlaanderen.be.


- Waarom is er afgestapt van de verplichting om minstens 2 IP-ploegen op dezelfde locatie op hetzelfde uur te laten spelen?

Voetbal Vlaanderen heeft inderdaad na nieuwjaar IP-reeksen samengesteld op basis van niveaucodes en zonder koppeling van 2 teams. Er waren immers te veel IP-clubs waar de gekoppelde teams te veel van niveau verschilden (niveaucode 1 versus 3). Dat zagen we ook vaak terug in de uitslagen van de 1ste ronde bij de U14 tot de U19 teams. Door dit volledig los te koppelen van elkaar krijgen we vaker evenwichtige wedstrijden wat voor de opleiding en het spelplezier van de spelers uiteraard beter is. Door het invoeren van reeksen van 8 worden de verplaatsingen tot het aanvaardbare beperkt. Het mag echter niet de bedoeling zijn om een IP-reeks met teams van clubs uit dezelfde provincie te maken. Door de afstanden te beperken, kan de verplaatsing met de wagen gemaakt worden waardoor er geen nutteloze kosten voor busvervoer door de club meer moeten gemaakt worden.


- Waarom is de verplichting voor U19 IP en U21 P ploegen afgeschaft?

We willen de clubs zoveel mogelijk de vrije keuze aanbieden om de postformatie in te vullen op de manier zoals ze zelf willen. Dit kan door een team U19 IP of U21 P in te schrijven maar een B-team of een jong reserveteam kan hiervoor eveneens de juiste invulling betekenen.


- Waarom kan er geen afzonderlijke IP-competitie tussen de clubs van 4 en van 3 sterren ingericht worden?

Het bekomen van 4 of van 3 sterren na het uitvoeren van een audit is gebaseerd op heel wat kwaliteitscriteria. De competitiesterkte van een team valt hier echter niet onder. Een afzonderlijke 4 sterren-competitie is door de invoering van de niveaucodes niet nodig en een dergelijke afzonderlijke competitie zou een nutteloze stroom van spelers van 3 sterren-clubs naar 4 sterren-clubs kunnen veroorzaken. Ook de afstanden zouden nutteloos vergroten door het invoeren van een afzonderlijke 4 sterren-competitie.

- Waarom kan ik geen trainer verwijderen uit de jeugdlicentietool?

Clubs vullen in de jeugdlicentietool de staf en trainers in die deel uitmaken van de jeugdopleiding.
Trainers kunnen niet verwijderd worden, gezien deze trainers deel hebben uitgemaakt van de staf van de jeugdopleiding.
Wanneer de clubs een wijziging willen doorvoeren (zoals het reglement V455.3. vraagt), dan dienen ze de “einddatum” van de oorspronkelijke trainer in te geven en de “begindatum” van de nieuwe trainer. Echter moet de einddatum en de begindatum op elkaar aansluiten.
Bijv. De oorspronkelijke trainer is actief tot 15 januari en de nieuwe trainer neemt over op 1 februari.
In de tool geeft de club dan bij de oorspronkelijke trainer als einddatum 31 januari in. Bij de nieuwe trainer wordt 1 februari ingegeven.