FAQ - jeugdvoetbal 2020

Hieronder de meest gestelde vragen in verband met Jeugdvoetbal 2020.

AUDITS

Wanneer dienen we opnieuw een audit aan te vragen om geen subsidiëring te verliezen?


Moeten clubs die interprovinciaal of provinciaal wensen te spelen verplicht geaudit worden in het voorjaar?


Wanneer en hoe kunnen we een audit aanvragen?


Waarom verwacht Voetbal Vlaanderen dat onze club een audit laten uitvoeren?


Wat als onze audit niet zo goed was, ontvangen we dan minder subsidies?


EFFECTSUBSIDIES

Hoeveel dossiers voor een projectsubsidie kunnen we indienen?


Mogen we zowel projectsubsidies als dribbel-, AED- en analysesubsidies aanvragen?


Is de AED-subsidie cumuleerbaar met de lopende promotieactie voor AED-toestellen?


Wanneer en hoe vragen we effectsubsidies aan?


Wie beslist of onze aanvraag goedgekeurd werd en wanneer krijgen we daar nieuws van?


KERNSUBSIDIES

Hoe dienen wij de kernsubsidies aan te vragen?


Hoe berekenen jullie de kernsubsidie per club?


Bij het berekenen van de gediplomeerde trainers tellen daar ook de trainers bij die niet op het wedstrijdblad staan (zoals de techniek-, coördinatie- en keepertrainers)?


VERANTWOORDING

Welke subsidies dienen we wanneer te verantwoorden?


Hoe kunnen wij projecten die op 1 november nog niet afgerond zijn, verantwoorden?


Wat als we geen verantwoordingsstukken kan indienen?