Clubbezoeken

Samen met de clubs werkt Voetbal Vlaanderen voortdurend aan de kwaliteit van onze jeugdopleidingen en het aanbod van de voetbalclubs in het algemeen. Daarom zenden we onze provinciale coördinatoren uit. Zij staan de clubs met raad en daad bij op sporttechnisch en sportpromotioneel vlak. 

Als club kan je een clubbezoek aanvragen van een provinciale coördinator. Hij of zij komt ter plaatse en bekijkt de jeugdopleiding en het aanbod van de club. 

 • Welke zaken zijn er op de club en welke zaken wil de club aanpakken/verbeteren?
 • Waar liggen de uitdagingen van de club?
 • Hoe wil de club zijn aanbod uitbreiden?

De provinciale coördinator bekijkt het samen met de clubverantwoordelijken en geeft je alvast wat tips en tricks mee. Naast de algemene feedback kunnen ook specifieke thema's aangesneden worden zoals:

 • Hoe een transparant en gedragen jeugdbeleid ontwikkelen en in de clubpraktijk brengen?
 • Hoe beginnende  jeugdtrainers optimaal op weg zetten?
 • Hoe ouders op een constructieve manier een plaats geven in jouw club?
 • Hoe de school en jouw club bloeiend laten samenwerken?
 • Hoe aan jouw jeugdploegen de juiste niveaucode toekennen?
 • Hoe de kracht van een sociale acties in jouw club gebruiken?
 • Hoe een G-voetbalwerking opstarten en implementeren in jouw clubwerking?
 • ...

Vraag hieronder je clubbezoek aan.

Je kan als club een voorkeurdatum geven voor het clubbezoek. De provinciale coördinator zal asap contact met je opnemen om deze al dan niet te bevestigen.

Geef hier aan wat je specifieke vragen zijn.