Registreer je +activiteit

 

Onderneemt jouw club al sociale actie ten voordele van de samenleving? Wordt er binnen jouw club, al dan niet in samenwerking met een partner, al actie ondernomen op het gebied van racisme of discriminatie, oudergedrag, integratie van kansengroepen, gezondheid, afvalbeleid of milieu, verkeersveiligheid, of andere domeinen? Of misschien worden er wel bloedinzamelingen of andere acties op touw gezet?

Registreer dan je +activiteit via onderstaand formulier om door Voetbal Vlaanderen erkent te worden als +club. Na registratie zal de sociale clubondersteuner van Voetbal Vlaanderen contact opnemen in verband met de +erkenning en het toekennen van het +logo.

Heeft jouw club nog geen sociale activiteiten? Er kan altijd een afspraak gemaakt worden met de Jeroen of Soraya om de foto te maken van de club en zo samen de eerste stappen te zetten naar sociale actie en de +erkenning. Ook ideeën mogen altijd worden voorgelegd.

 

Registreer iedere +activiteit afzonderlijk indien jouw club er meerdere heeft.