GDPR en Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’) van kracht in alle Europese lidstaten. Met haar nieuwe privacywetgeving wil Europa de persoonsgegevens van particulieren beter beschermen.

Voetbal Vlaanderen respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de federatie persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van de federatie of bij registratie als aangeslotene van Voetbal Vlaanderen of de KBVB.

GDPR & Privacy voor voetbalclubs

Bovendien hebben wij een brochure voor onze clubs ontwikkeld waarin de basisprincipes van GDPR in 10 vragen en antwoorden worden samengevat.