Governance

Voor het uitbouwen van een goede werking, is het essentieel dat een federatie goed bestuurd wordt. In het decreet van 10 juni 2016 voor sportfederaties worden de Vlaamse sportfederaties, waaronder Voetbal Vlaanderen, gesubsidieerd op basis van een korf van kwaliteitsprincipes, waaronder principes van goed bestuur. Deze principes staan beschreven in het uitvoeringsbesluit van 16 september 2017.

Dit rapport van de KU Leuven vormde de basis van het boekje "code goed bestuur  in Vlaamse sportfederaties" en de indicatoren in het decreet en uitvoeringsbesluit.

Voor de berekening van de subsidiëring worden harde en zachte indicatoren (14) in kaart gebracht. De harde indicatoren bevatten drie dimensies: transparantie, democratie en interne verantwoording en controle.