Interne verantwoording

"Interne verantwoording en controle voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding. Daarnaast zorgen interne verantwoording en controle ervoor dat geen enkele bestuurder of departement de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn."

 

Interne verantwoording
afbakening taken en bevoegdheden tussen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur Dowload as PDF
afbakening taken en bevoegdheden van directie t.o.v. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur Dowload as PDF
afbakening taken en bevoegdheden comités/commissies t.o.v. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur Dowload as PDF
beschrijving verbod op cummulatie functie voorzittter Raad van Bestuur en directeur Dowload as PDF
beschrijving onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de Raad van Bestuur Dowload as PDF
afbakening taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur Dowload as PDF
beschrijving bevoegdheden voor het afsluiten van contracten met externe partijen Dowload as PDF
beleidsplan inclusief missie en visie Dowload as PDF
actieplan 2018  
begroting 2017 Dowload as PDF
vergaderschema komende 12 maanden            Dowload as PDF