Interne verantwoording

"Interne verantwoording en controle voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding. Daarnaast zorgen interne verantwoording en controle ervoor dat geen enkele bestuurder of departement de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn."

Momenteel leggen wij de laatste hand aan een actuele stand van zaken met betrekking tot de principes die onder de dimensie "interne verantwoording en controle" vallen. Dit overzicht vindt u hier vanaf augustus 2017 terug.