Sinds april 2017 zetten de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League zich via een gezamenlijk project in voor de integratie van vluchtelingen en asielzoekers. 

Dit project genaamd Iedereen op het Veld, wordt ondersteund door Fedasil. Het project wil de integratie van vluchtelingen en asielzoekers in onze samenleving bevorderen via onze sport, aangezien deze de kracht heeft om mensen samen te brengen. 

Een 18-tal pilootclubs in dit project betrekken de doelgroep in hun clubwerking en bieden hen kansen om zich verder te ontplooien. Hiervoor werken zij samen met de plaatselijke opvanginitiatieven. U vindt een overzicht van de pilootclubs via deze link.

In het kader van dit project organiseren we in elke provincie een infomoment waar we iedere voetbalclub, welzijnsactoren, opvanginitiatieven en gemeentelijke/stedelijke diensten welkom heten. Tijdens deze infosessies zullen we de doelstellingen van het project verder toelichten met specifieke aandacht voor de vragen rond aansluitingen & verzekeringen, communicatie met de doelgroep en vrijwilligerswerk.

U kan zich via deze link inschrijven voor één van onderstaande infosessies:

  • Dinsdag 3 oktober om 19h30 in het Constant Vanden Stock Stadion te Anderlecht
  • Woensdag 4 oktober om 19h30 in het King Power at Den Dreef stadion te Leuven
  • Maandag 9 oktober om 19h30 in het Guldensporenstadion te Kortrijk
  • Dinsdag 17 oktober in de Luminus Arena te Genk
  • Woensdag 18 oktober in de Bosuil te Antwerpen
  • Donderdag 19 oktober in de Ghelamco Arena te Gent

Om tegemoet te komen aan de vele vragen hebben we een FAQ opgesteld met praktische informatie rond aansluitingen, verzekeringen, mogelijke financiële drempels en vrijwilligerswerk. U kan deze FAQ hier terugvinden.

Voor vragen of extra informatie i.v.m. dit integratieproject kan u contact opnemen via het mailadres: integratie@footbel.com.

Clubs die hun eigen sociale werking rond deze doelgroep extra in de kijker willen plaatsen en dit willen delen met andere voetbalclubs, kunnen steeds contact opnemen met onze projectverantwoordelijke via bovenstaand mailadres.

Hopelijk verwelkomen we u op één van onze infomomenten.