Het Belgisch voetbal zoekt daarom voetbalclubs die een samenwerking willen aangaan met een lokaal opvanginitiatief om vluchtelingen en/of asielzoekers de kans te bieden om zich aan te sluiten bij de club. Hiervoor worden middelen ter beschikking gesteld en antwoorden geboden op vragen rond aansluiting en verzekering. Lees de oproepbrief voor meer informatie.

Voelt jouw club zich geroepen om te participeren? Zich kandidaatstellen kan door onderstaande template ingevuld te mailen naar integratie@footbel.com voor 1 april 2017.

Iedere deelnemende voetbalclub krijgt bovendien van Voetbal Vlaanderen een pluslogo om aan te tonen dat zij een sociaal geëngageerde voetbalclub is.

 

Lees de oproepbrief

Stel jouw club kandidaat (template)