Inschrijven trainerscursus

Opleidingen futsal

Voetbal Vlaanderen en Sport Vlaanderen zetten in op Indoorvoetbal! Binnen de Vlaamse Trainersschool wordt gewerkt aan een nieuw opleidingstraject voor minivoetbal en Futsal. Naast een vernieuwde opleiding Initiator - Getuigschrift C indoorvoetbal vanaf 2016 wordt in 2017 ook een opleiding Instructeur B - Getuigschrift B Indoorvoetbal geïntroduceerd. Iedereen die een opleiding indoorvoetbal wil volgen, moet beginnen met de cursus Initiator Voetbal - Getuigschrift C

Initiator - Getuigschrift C Indoorvoetbal

Wat leer ik?

De houders van het Initiator - Getuigschrift C Voetbal kunnen een bijkomende opleiding van 24 uur volgen om zo het diploma Initiator - Getuigschrift C Indoorvoetbal te bekomen.

In deze opleiding zullen de verschillende vormen van indoorvoetbal (Futsal, zaalvoetbal en minivoetbal) aan bod komen.

Tijdens deze opleiding

•           Krijgt de cursist een initiatie in verschillende indoorvarianten voetbal (zaalvoetbal/futsal & minivoetbal)
•           Verwerft de cursist kennis m.b.t. accentverschuivingen bij indoorvoetbal t.o.v. veldvoetbal
•           Verwerft de cursist inzicht in complementariteit indoorvoetbal & veldvoetbal
•           Verwerft de cursist de kennis  om indoorvoetbal op  een didactisch verantwoorde en veilige manier te  kunnen initiëren

De Initiator Indoorvoetbal zal na het volgen van deze cursus  zelfstandig een voetbalsessie kunnen voorbereiden, leiden en evalueren, op een pedagogisch verantwoorde en veilige manier.

Inhoud van de cursus

1) Verschillen en gelijkenissen tussen Indoorvoetbal en veldvoetbal (2u theorie)

2) Basismotorische vaardigheden in Indoorvoetbal (4u theorie en 4u praktijk)

3) Didactische oefeningen Initiator Indoorvoetbal (U9-U13) (10u praktijk)

4) Stage (4u)

Praktisch

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 60. De Vlaamse Trainersschool geeft aan bepaalde groepen een korting op het inschrijvingsgeld.

Waar kan ik de opleiding volgen?

De opleiding Initiator Voetbal - Getuigschrift C Indoorvoetbal  wordt 4 maal per kalenderjaar (2x in het voorjaar en 2x in het najaar) georganiseerd op een aantal  locaties in Vlaanderen. Bij de keuze van de voorgestelde centra wordt rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling om zo de verplaatsing voor iedere kandidaat tot een minimum te beperken. Het exacte aanbod kan je steeds raadplegen via de website van de Vlaamse Trainersschool.

Een opleiding wordt slechts georganiseerd als het definitief aantal ingeschreven kandidaten minstens 12 bedraagt. Indien minder dan 12 kandidaten zijn ingeschreven, kan beslist worden om de cursusorganisatie te annuleren.

Les Datum Uur
Les 1 Dinsdag 09/05/2017 18u00 - 22u00
Les 3 Donderdag 11/05/2017 18u00 - 22u00
Les 4 Dinsdag 16/05/2017 18u00 - 22u00
Les 5 Donderdag 18/05/2017 18u00 - 22u00
Les 5 Dinsdag 23/05/2017 18u00 - 22u00
 

Provincie: West-Vlaanderen

Plaats: Brugge

Inschrijvingen vanaf : Dinsdag 4 april 2017

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Evaluatie

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en 100% aanwezig is tijdens de voorziene lessen, zal hij/zij beoordeeld worden op basis van een theoretisch en praktisch examen.

Inschrijven

Na het aanmaken van een Mijn SportVlaanderen-gebruikt is inschrijven mogelijk op de website van De Vlaamse Trainersschool. Zie volgende link : Klik hier.