Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen

Raad van Bestuur 
 

  1. Voetbal Vlaanderen is een vzw, waarin het opperste orgaan de Algemene Vergadering is. De verschillende entiteiten worden hierin vertegenwoordigd door een aantal afgevaardigden.
  2. Voetbal Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van 15 leden, benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur stelt een secretaris-generaal en een penningmeester aan, al dan niet lid van de Raad van Bestuur.
  3. Voor de daden van dagelijks bestuur, draagt de Raad van bestuur zijn bevoegdheid over aan het "Dagelijks Bestuur", bestaande uit de voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester, de twee ondervoorzitters en twee leden, waarvan één uit de toegetreden federaties.
     
Raad van Bestuur
Gilbert Timmermans Voorzitter
Lid dagelijks bestuur
Jan Van Onsem Ondervoorzitter
Lid dagelijks bestuur
Jos De Ryck Ondervoorzitter
Lid dagelijks bestuur
Willy Van Leirberghe Lid dagelijks bestuur
Willy Ozeel Lid dagelijks bestuur
Johan Timmermans Lid
Berly De Cock Lid
Hubert De Neef Lid 
Robert Huygens Lid
Karel Vanwesenbeeck Lid
Roger Vercarre Lid
Jean-Pierre Notelteirs Lid
Jozef Proost Lid
Paul Vanmol Lid
Peter Bosmans Lid

 

Benny Mazur Secretaris-Generaal / Lid dagelijks bestuur
Tom Borgions Penningmeester / Lid dagelijks bestuur
Bob Browaeys Technisch Directeur Topsport - diensthoofd sporttechnisch departement
Johny Vanspauwen Voorzitter Vlaamse Studiecommissie