Topsportscholen

Het project Topsport werd in het schooljaar 1998-1999 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Het project Topsport Voetbal wil talentvolle voetballers vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs een vier jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle voetbalopleiding geven.

De topsportleerling krijgt zo, naast de opleiding in zijn club, een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als profvoetballer aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO-, TSO- of BSO-diploma kan behalen.

Waar?

Brugge Koninklijk Technisch Atheneum
Genk Sint-Jan Berchmanscollege
Gent Koninklijk Atheneum Voskenslaan
Leuven Koninklijk Atheneum Redingenhof
Wilrijk Leonardo Lyceum


Meer informatie in verband met de topsportscholen kan je hieronder terugvinden:

Informatiebrochure tweede & derde graad
Selectiecriteria jongens

Interesse?

De selectietesten Topsport in functie van het schooljaar 2018-2019 gaan door op de volgende data in het Nationaal Voetbalcentrum te Tubeke:

Er worden 2 selectierondes onderscheiden:

 1. Eerste selectieronde voor geboortejaar 2003 of 2004 (of uitzonderlijk 2005 indien voor op studietraject):
  - 10 en 11 april 2018 - NVC Tubeke (aanvraag via inschrijvingsformulier uiterlijk vrijdag 23 maart 2018)
  - OF 9 mei 2018 - NVC Tubeke (bij gewettigde afwezigheid april 2018)
   
 2. Tweede selectieronde (=herkansing) voor geboortejaar 2003 of 2004 (of uitzonderlijk 2005 indien voor op studietraject): 
  - dinsdag 31 juli of woensdag 1 augustus 2018 (aanvraag via inschrijvingsformulier uiterlijk maandag 2 juli 2018)

Na deze 2 selectierondes volgt een finaleselectie tijdens de screeningsstage. De jongens en meisjes die slagen in de 2 selectierondes worden hiervoor uitgenodigd. De screeningsstages zijn gepland op:

 • Meisjes: 26 en 27 juni 2018 - NVC Tubeke
 • Jongens: 6 en 7 augustus 2018 - NVC Tubeke

Verdere informatie met betrekking tot onze selectieprocedure Topsport in functie van een mogelijke instroom voor het schooljaar 2018-2019 kunt u steeds nalezen op bovenstaande links: "selectieprocedure jongens" en "selectieprocedure meisjes".

Inschrijvingsformulier jongens

Het inschrijvingsformulier om deel te nemen aan de selectietesten Topsport in functie van een mogelijke instroom voor het schooljaar 2018-2019 kan je hier raadplegen.

Inschrijvingsformulier meisjes

Het inschrijvingsformulier om deel te nemen aan de selectietesten Topsport in functie van een mogelijke instroom voor het schooljaar 2018-2019 kan je hier raadplegen.

Naast de Topsportscholen erkent Voetbal Vlaanderen ook een aantal scholen voor jongens en meisjes die voetbal en studies willen combineren.