Transparantie

"Transparantie betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot goed bestuur."

Momenteel leggen wij de laatste hand aan een actuele stand van zaken met betrekking tot de principes die onder de dimensie "transparantie" vallen. Dit overzicht vindt u hier vanaf augustus 2017 terug.