Van club veranderen

Als voetballer ben je natuurlijk niet verplicht om je ganse carrière bij eenzelfde club te spelen. Om van club te veranderen, zijn er heel wat mogelijkheden. En je aansluiting bij de KBVB is ook niet voor het leven, je kan uit de Bond treden. Je club kan je ook afschrijven of desaffecteren.

 

Nationale overgang (transfer)

 

Administratieve kosteloze overgangen
Transfer van niet-spelende leden Art. 918

 

Internationale transfer

 

Mutatie van een speler aan het einde van zijn contract

 

Ontslag
Bijzondere procedure: ontslag van de amateur in de periode van 1 tot 30 april

 

Desaffectatie

 

Let wel, dit overzicht is louter informatief. Reglementsbepalingen kunnen in de loop van het seizoen met onmiddellijke ingang gewijzigd worden.