Ethiek in het (jeugd)voetbal

Meldpunt

  • Jouw zoon of dochter komt tijdens de wedstrijd nauwelijks van de bank?
  • Je hebt af te rekenen met racistische opmerkingen?
  • Je bent van mening dat iemand de rechten van het kind schendt?
  • ...

Klachten, opmerkingen, vragen of suggesties over "ethiek in de voetbalwereld" in haar ruimst mogelijke zin? Eén adres: ethiek@voetbalvlaanderen.be. Het spreekt voor zich dat uw boodschap met de nodige discretie wordt behandeld.

PanathlonverklaringPanathlonverklaring

Voetbal is een erg laagdrempelige sport die op grote schaal wordt beoefend. Samen met onze clubs doen we er alles aan om het spelletje voor iedereen zo fair, rechtvaardig, positief en leuk te maken en te houden. Voor de (jeugd)spelers, de coaches, de supporters en de scheidsrechters. 

Als belangrijkste instrument om de rechten van het kind te waarborgen, stelt de VFV de Panathlonverklaring voor. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.