Verzekeringen

Verzekeringsattest bestemd voor BLOSO in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 05.12.2008, desgevallend het nieuwe vigerende besluit.

Download PDF Dowload as PDF (162 kB)