Vlaamse studiecommissie

Vlaamse Studiecommissie

De Vlaamse Studiecommissie (VSC) is het wetgevende orgaan van Voetbal Vlaanderen. Zij vertegenwoordigt Voetbal Vlaanderen binnen de Nationale Studiecommissie (NSC).

Zij bestudeert en kan haar goedkeuring verlenen aan de voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen. Zij formuleert, bestudeert, onderhandelt en amendeert zo nodig, de voorstellen tot reglementswijziging met directe of indirecte invloed op het amateurvoetbal in Vlaanderen. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft evenwel het recht zich te verzetten tegen de goedkeuring van een reglementswijziging, en dit in het algemeen belang van het voetbal.

De VSC is als volgt samengesteld:

Met stemrecht in alle gevallen:

  • De vijf provinciale studiecommissies, te weten: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, elk met 2 vertegenwoordigers.
  • De clubs van 1ste, 2de en 3de klasse amateurs met telkens 1  vertegenwoordiger.

Deze acht delegaties beschikken ieder over één stem.

Met stemrecht indien het behandeld voorstel betrekking heeft op de entiteit zelf, in de andere gevallen met een adviserende functie:

  • Vrouwenvoetbal met 2 vertegenwoordigers.
  • Futsal met 2 vertegenwoordigers.

Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem.

 
Vlaamse Studiecommissie
Johny Vanspauwen Voorzitter  
André Daems 1e ondervoorzitter Vacha 1ste amateurs
Wim Fonteyn 2e ondervoorzitter Oost-Vlaanderen
Walter Troonbeeckx Lid VSC Antwerpen
Marc Van Craen Lid VSC Antwerpen
Romain Appeltans Lid VSC Limburg
Willy Brockmans Lid VSC Limburg
Marnix Roelands Lid VSC Oost-Vlaanderen
Paul Brams Lid VSC Vlaams-Brabant
Jan Van Hout Lid VSC Vlaams-Brabant
Luc Clarysse Lid VSC West-Vlaanderen
Romain Saelens Lid VSC West-Vlaanderen
Jorg Keldermans Lid VSC Vacha 2de amateurs
Luc Verdonck Lid VSC Vacha 3de amateurs
Betty Van Proeyen Lid VSC Vrouwenvoetbal
Marc Ronse Lid VSC Vrouwenvoetbal
Etienne D'eer Lid VSC Futsal
Jan Aerts Lid VSC Futsal
Marcel Van Elshocht Referee Dept. Arbitrage
Jan Van Onsem Waarnemer Afgev. RvB
Benny Mazur   Secretaris-Generaal
Ben Doumen Secretaris VSC