Zachte indicatoren

De zachte indicatoren zijn getrapt vormgegeven. Dit betekent dat een sportfederatie per indicator op basis van een zelfevaluatie een score krijgt toegewezen van 0 tot en met 4, waarbij 0 aantoont dat de indicator in geen enkele vorm aanwezig is en waarbij 4 aantoont dat de sportfederatie hier bijzonder ver in geëvolueerd is.

 

 

Zachte indicatoren
 1.  De organisatie publiceert een jaarverslag 1
 2.  De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties 0
 3.  De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs 2
 4.  De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen 0
 5.  De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur 0
 6.  De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 2
 7.  De organisatie heeft een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid 2
 8.  De organisatie heeft een financieel of auditcomité 1
 9.  De organisatie heeft een gedragscode 1
10. De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur 0
11. De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing 0
12. De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures 1
13. De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités 2
14. De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing 2